Skip to main content

GURASO ETA IRAKASKUNTZAKO PROFESIONALENTZAKO ORIENTAZIO TALDEA

 

IKASLE GUZTIEK HEZKUNTZA JASOTZEKO ESKUBIDEA IZANIK, IKAS KOMUNITATEA OSATZEN DUGUN PERTSONA OROREN ANIZTASUNA (IZAERA, PENTSAMOLDE) KONTUTAN HARTUKO DUGU, IKASLE BAKOITZAK BERE IKAS IBILBIDEAN AGERTZEN DITUEN LEHENTASUNEI ERANTZUNA EMANGO DIELARIK.

Inklusibitatea ardatz izanda, ezinbestekoa da eskola mailan zenbait neurri orokor batzuk hartzea. Hala nola, planteamendu curricular bateratua, eskolako antolaketa eta metodologiaren inguruko adostasunak hartzea, espazio fisikoak antolatzeko era desberdinak, denboralizazioaren malgutasuna, etab.

 

HEZKUNZA-NEURRI OROKORRAK

Neurri arruntak dira, curriculumak, metodologiak, antolaketak, taldekatzeak, materialak, baliabideak eta ikasgelako giroa doitzeari buruzkoak, ikasleek oinarrizko konpetentzien garapen orekatua sustatu nahi dutenak.

orientazioa

LAN EREMUAK

HEZKUNTZA-NEURRI ESPEZIFIKOAK

Talde-neurriak edota neurri pertsonalizatuak izan daitezke. Talde-jardun espezifikoak antolaketa eta metodologia neurriak dira, talde edo/eta ikasle jakin batzuen beharrei erantzun nahi dietenak, jardun horiek ikasgelako programazioan txertatzen laguntzen duten estrategiak barruan hartuta. Aldiz, jardun espezifiko pertsonalizatuek ikasle baten behar zehatzei erantzuten diete, neurri orokorrak aski izan ez direnean eta, talde arruntaren barruan antolatzen dira ahal den guztietan: arreta pertsonalizatua ziurtatzea, etapa bakoitzeko irteerako profilean ezarritako konpetentzia-maila ahalik eta gehiena garatzeko norberarentzat ikas ibilbide egokiena hautatuz.

 

HHtik Batxilergora (0-18 urte bitartean)

1- AHOLKULARITZA PEDAGOGIKOA

-IRAKASLEAK: taldea trinkotzeko dinamikak, irakaskuntza partekatua, banaketa heterogeneoak, baliabideen kudeaketa malgua, laguntza emateko programak, jardun pertsonalizatuen antolaketa, interbentzio pedagogiko desberdinduak (kanpoko profesionalen interbentzioak)…

-FAMILIAK: ikaste prozesu eta egoera pertsonaletarako aholkularitza, formazioa, guraso eskolak…

Irudia

 

2.- HEZKUNTZA LAGUNTZA BEREZIA BEHAR DUTEN IKASLEAK

-Hezkuntza premia bereziak (gaitasun anitzak eta jokabide nahaste larriak).

-Ikasteko zailtasunak (hizkuntza atzerapena, adimen-atzeratasuna, arreta gabeziak, irakurketa eta idazketa zailtasunak, kalkulurako zailtasunak etab.).

-Gaitasun Handikoak.

-Hezkuntza sisteman ohi baino beranduago sartu direnak.

-Eskola ibilbide edo baldintza pertsonal bereziak (Osasun arazoak, gizarte-bazterketako arriskuan egotea, eskola porrota).

-Desberdintasun sozial egoerak.

3.- DBH ETA BATXILERGO ONDORENGO IKASKETEI BURUZKO ORIENTAZIOA

- Irakasle, ikasle eta gurasoentzako aholkularitza.

- Orientazio saio bereziak.

4.- IKASTETXEKO BIZIKIDETZA

Ikas komunitatea osatzen dugunon arteko  bizikidetza giro egokia (arazoen prebentzioa, identifikazioa eta eskuhartzea)

5.- BERRIKUNTZA PEDAGOGIKO ETA METODOLOGIKOA

Hezkuntza berritzeko proposamenak eta proiektuak.

FUNTZIONAMENDUA

-Ohiko eskola jardunean eragiteko ikas komunitatearekin batera elkarlana (ikasle, irakasle, hezkuntzan laguntzeko espezialistak, ikastolako ez dozenteak, hezkuntza saileko langile espezifikoak, kanpoko profesionalak), curriculumarekin loturako antolaketa diseinatzeko (ordutegien diseinua, taldekatzeak, neurri espezifikoak…)

-Ikasleekin ohiko esparru eta espazioetan lan egiteko lehentasuna, banakako interbentzioak eta interbentzio bereizituak aproposak direnean.

-Gurasoekin elkarlana tutoreekin batera seme-alaben garapen pertsonalerako eta ikaste prozesuaren ibilbidea zehazteko.

-Zuzendaritza Taldearekin elkarlana: berrikuntza pedagogikoa, bizikidetza, hezkidetza, adin tarte espezifikoen planifikazioa...